Raganėlės Pipirinos ankstyvojo ugdymo mokyklėlė - vaikų lavinimas žaidžiant (Kovo 11-osios g. 18, Kaunas)

„Debesų pipirai“

vaiku_darzelis_3
Raganėlė Pipirina be galo laiminga. Ji visą vasarą skraidė ant savo žydinčios šluotos, prieš užmigdama siuntė Dievuliui karščiausius burtažodžius, dangaus debesynų spalvomis tapė naujųjų patalpėlių sienas, projektavo baldelius, nes… jos valdos išsiplėtė. Ankstyvojo ugdymo mokyklėlės kaimynystėje atsirado „Debesų pipirų“ darželis. Iš tiesų – atvykit į svečius, patys pamatysit! – kaip romiai tarsi nekaltos avelės pro trečiojo aukšto langus plaukia debesys, pasufleravę raganėlei nuostabų pavadinimą – „Debesų pipirai“.

Beliko juos prisišaukti… Ei hei hei heeeeei!!! Ar girdit?! (Čia kreipiuos į 2-6 m. vaikų tėvelius: jie tokie užsiėmę ir paskendę savo mintyse, kad šaukti reikia labai garsiai.)

Renkama nauja mišraus amžiaus vaikučių grupė, startuojanti nuo šio rugsėjo. Norintys tapti mūsų pipiriškos bendruomenės nariais (pusei dienos ar visai darbo dienai), nedelsdami skambinkite raganėlei. Grupėje gyvens 10 vaikučių, tad tik greičiausieji laimės originalųjį „Dangaus pipirų“ titulą.

Šįmet sueina lygiai 10 metų, kai raganėlė Pipirina pradėjo savo pedagoginę-kūrybinę-žaidybinę veiklą, įkūrė studiją „Žaisdami mokomės“. Su džiugesiu ir mažyčiu išdidumo kirminėliu širdyje ji nori pareikšti: „2015-ųjų pavasarį studiją baigė ir medalius išsidalino beveik ŠIMTAS mažųjų pipirų nuo 2 iki 7-erių metų! Vadinasi, dešimtmetį puoselėtas triūsas nenuėjo veltui, o meilė vaikams subrandino dešimteriopus vaisius. Valio!!!“

Raganėlė Pipirina